Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Antidoping

Antidoping Sverige Länk till annan webbplats. har till syfte att försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns samlade på denna sida.

Svenska Curlingförbundets Antidopingprogram

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap,
sportmannaskap och nyfikenhet

SCF:s värdegrund är ett dokument som bland annat handlar om hur vi vill att curlingen skall betraktas och vill vi trycka på ordet sportmannaskap där doping och droger är mot våra idrottsliga principer.

Förpliktelser i idrottsfamiljen

SCF ingår i ett nationellt och internationellt nätverk av organisationer. Tillsammans med World Curling Federation (WCF), Svensk Antidoping, Riksidrottsförbundet (RF) samt Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) så skall vi i SCF efterleva de antidopingdirektiv som IOC och WADA levererar.

Ett starkt antidopingprogram

Genom att upprätta ett starkt antidopingprogram vill vi på SCF verka för en ”renare idrott”, visa att vi tar vår uppgift i antidopingfrågan på största allvar och nå ut till samtliga spelare, ledare och klubbar med denna information. SCF har som ett led i arbetet för en ”renare idrott” upprättat olika kravprofiler i antidopingkunskap (läs mer om detta nedan) beroende på vilken nivå som den enskilda curlaren spelar på.

Syftet med SCF:s antidopingarbete

Målet med Svenska Curlingförbundets antidopingarbete är att garantera alla curlare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.


Vad är doping?

Doping är det som "Världsantidopingbyrån" (WADA) anger i WADA:s lista över förbjudna medel och metoder Länk till annan webbplats. Listan är uppdelad i tre delar.

Det som alltid är förbjudet och det som endast är förbjudet i samband med tävling samt det som är förbjudet inom vissa idrotter. För att en substans eller metod ska hamna på dopinglistan krävs att två av följande tre kriterier uppfylls; potentiellt prestationsökande, potentiellt hälsovådlig eller i strid mot Spirit of Sport. En substans eller metod kan också tas upp på dopinglistan om den är att betrakta som potentiellt maskerande. Det vill säga, att den kan användas för att dölja användande av annan förbjuden substans eller metod.

Hur ska jag förhålla mig till kosttillskott?

Många träningsrelaterade kosttillskott på marknaden kan vara otillräckligt kontrollerade och kan därför innehålla dopingklassade substanser. Du som tävlande eller motionär är personligen ansvarig för allt du äter och konsumerar.

Enligt Riksidrottsförbundet finns det inget vetenskapligt stöd för att tränande människor, inklusive elitidrottare med normal kosthållning är i behov av kosttillskott.

WADA varnar för kosttillskott och RF avråder från kosttillskott med undantag för tillskott som man tar av medicinska skäl. Om det är något du ska vara extra misstänksam mot så är det kosttillskott som uppges vara prestationshöjande, som lovar ökad vikt eller styrka. Det är huvudsakligen i dessa man hittar dopingklassade substanser vid kontroller.

SCF:s budskap

 • Doping är fusk och inte etiskt försvarbart.
 • Doping kan vara farligt för hälsan.
 • Doping kan förekomma i kosttillskott som har bristfällig varudeklaration.

Skyldigheter

Alla som är medlemmar i en svensk curlingklubb omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente som är baserat på det globala regelverket ”The World Anti-Doping Code”.

Det är viktigt att påpeka att varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa regler för Antidoping Sverige Länk till annan webbplats.

Att tänka på för SCF:s klubbar och medlemmar

 • Orientera dig på Antidoping Sveriges hemsida Länk till annan webbplats.
 • Kontrollera dina läkemedel innan säsongen startar.
 • Kontrollera om du behöver dispens för dina läkemedel.
 • Gå till din läkare och diskutera dina läkemedel.
 • Kosttillskott intas på egen risk.
 • Värdera vilken risk du är beredd att ta!

Dopinglistor och hjälpmedel

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor; Röd-gröna listan och WADA:s dopinglista.

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan är en sökfunktion som omfattar läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Vid sökning får man svar på om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.

WADA:s lista

WADA har upprättat en dopinglista Länk till annan webbplats. som utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben är ett preventions- och åtgärdspaket i fyra steg som är framtaget av RF. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken. Läs mer på Vaccinera klubbens Länk till annan webbplats. hemsida.

Genom att vaccinera curlingklubben stärks klubbens trovärdighet både internt och utåt gentemot kommunen, media och sponsorer.

Hur går man tillväga?

Vaccinationen sker smidigt i fyra steg och tar endast några timmar. Handledning samt diskussions- och utbildningsmaterial finns färdigt att ladda ner från Vaccinera klubbens hemsida.

Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest
Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor
Steg 3: Ni upprättar en antidopingplan
Steg 4: Ni informerar om vaccinationen

Dispens

Behöver du medicinsk dispens?

Dispensreglerna är till för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott utan att bryta mot dopingreglerna.

 • Använder du läkemedel och spelar i landslag? Gå igenom checklistan!
 • Tävlar du på en lägre nivå samt motionerar, gäller en retroaktiv dispens
  vilketinnebär att man tillåts ansöka om dispens i efterhand om man
  skulle lämna ett positivt dopingprov. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå
  måste alltid ansöka om dispens i förväg.

Checklista för landslagsspelare

 1. Läs Dopinglistan hos Antidoping Sverige Länk till annan webbplats. noggrant!
 2. Kontrollera medicinerna innan säsongen startar.
 3. Skriv ut dispensansökan som finns på Antidopings Sveriges hemsida Länk till annan webbplats.och för internationella dispenser WCF:s dispenser Länk till annan webbplats..
  • Gå till din läkare och få underlag som styrker diagnos och behandling, om det ej går att ersätta med annan medicin.
  • Medicinsk historia.
  • Undersökningsfynd.
  • Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen.
 4. Skicka in pappren till RF eller WCF och behåll en kopia för att undvika
  missförstånd.

Adress till Antidoping Sverige

Postadress

Antidoping Sverige
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Adress till The World Curling Federation

Therapeutic Use Exemptions
World Curling Federation
74 Tay Street
Perth PH2 8NP
Scotland, UK

Antidopingkunskap i olika målgrupper

Kravprofiler

Följande målgrupper definieras i SCF:s antidopingarbete:

MålgruppVaccinera
klubben
Vaccinera
sig själv
(Ren Vinnare
e-learning)
Kontrollera
läkemedel
Läsa antidopinglistanDispens
Seniorlandslag
xxxx
juniorlandslag
xxxx
Elitseriespelare

xx
Övriga landslag

xx
Junior
Skola
xxx
elitklubbar*xövriga klubbar
Förbundskapten
x
x
Landslagscoach
x
x
Ledare i coach-poolen
x


övriga ledare
Förbundet SCF
x
x

Beskrivning av målgrupper

Seniorlandslagstrupp

 • Herrlandslagsspelare
 • Damlandslagsspelare
 • Spelare i mixed-dubbellandslaget
 • Spelare i rullstolslandslaget

Juniorlandslag

 • Spelare kvalificerade till JVM
 • Spelare kvalificerade till Universiaden
 • Spelare uttagna till Ungdoms-OS

Elitseriespelare

 • Spelare i damernas elitserie
 • Spelare i herrarnas elitserie

Övriga landslag

 • Veteranlandslagsspelare
 • Spelare i Mixed-landslaget

Skola

 • Elever på Riksidrottsgymnasium w(RIG)
 • Elever på Nationellt godkända idrottsutbildning (NIU)
 • Studenter på Riksidrottsuniversitet (RIU)
 • Studenter på Idrottsvänliga lärosäten (IVL)

Elitklubb

 • Klubb som arrangerar seniormästerskap dvs. Herrarnas-och Damernas elitserie, Senior-SM och Mixed-dubbel-SM

Klubb- övrigt

 • Alla klubbar som inte arrangerar seniormästerskap

Landslagscoach

 • Samtliga landslagscoacher

Förbundskapten

 • Samtliga förbundskaptener

Ledare i coach-poolen

 • Ledare som ingår i coach-poolen

Förbundet SCF

 • Anställda inom SCF
 • Styrelsemedlemmar

Beskrivning av mål och hjälpmedel

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben är ett preventions- och åtgärdspaket i fyra steg som är framtaget av Antidoping Sverige Länk till annan webbplats.. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Ren Vinnare

Ren Vinnare är en nyutvecklad webbutbildning som RF erbjuder enskilda idrottare där man går igenom de viktigaste dopingreglerna.

Kontrollera läkemedel

Man ska inför varje säsong gå igenom sin läkemedelslista och kontrollera om preparatet omfattas av WADA:s aktuella dopinglista. Använd Röd-Gröna listans sökfunktion. Länk till annan webbplats.

Om ditt läkemedel förekommer i dopinglistan:

 • Ta kontakt med din läkare och diskutera om det går att ersätta med annan medicin som inte är förbjuden.
 • Kontrollera om du behöver söka dispens eller om du berörs av retroaktiv dispens.

Astmamediciner

Det finns olika typer av astmamediciner; bl a beta-2-stimulerare, kortisoninhalation och kombinationspreparat. Vissa kräver dispens och andra inte. Kontrollera detta med hjälp av Röd-Gröna-listan Länk till annan webbplats. eller fråga din ansvariga läkare.

Kortison

Kortison är förbjudet i samband med tävling när det administreras genom munnen, via ändtarmen, intravenöst eller intramuskulärt och kräver därför dispens, i enlighet med WADA:s Internationella Standard för Dispenser.

Förbudet omfattar inte kortison som tas lokalt i form av inhalationer eller injektioner intraartikulärt, periartikulärt, peritendinöst, epiduralt eller intradermalt. Övriga lokala kortisonberedningar för användning på hud, i öra, näsa, munhåla, på tandkött, för ögonbehandling eller kring ändtarmsöppning är inte heller förbjudna.

Genomgång av Svensk Antidoping

 • Årlig uppdaterande antidopingföreläsning
 • Alternativ informationskälla som godkänns av sportchef.

Dispens

Om du berörs av dispenskrav skall du inför varje säsong, eller vid förändring av dina läkemedel, kontrollera din läkemedelslista och eventuellt söka dispens.

SCF:s handlingsplan vid dopingfall

Om en medlem i SCF har lämnat ett positivt A-prov ska följande handlingsplan följas:

> Länk till handlingsplan A-prov

Om en medlem inom SCF har lämnat ett positivt B-prov eller om den utpekade avböjde analys av B-provet ska följande handlingsplan följas:

> Länk till handlingsplan B-prov

Antidopingorganisation SCF 2021-2022

Antidopingorganisationen är uppdelad i olika ansvarsområden med fyra olika ansvarsroller; Sportchef, generalsekreterare, förbundsläkare och en styrelserepresentant. Av dessa är sportchefen antidopingansvarig inom SCF.

I händelse av positivt dopingfall tillsätts särskilda grupper enligt ”Handlingsplan vid positivt dopingfall” som involverar ansvariga i SCF och utomstående kontakter.

Ansvariga i SCF:s antidopingarbete

Maria Prytz, sportchef och antidopingansvarig SCF

Ansvarar för att allt material som inkommer till SCF om antidoping och som berör våra medlemmar också kommer till avsedd mottagare. I rollen ingår att varje person inom SCF:s antidopingorganisation ska få information som gör att de kan utföra sin uppgift på optimalt sätt. Det ingår även att vara sammankallande till möten inom antidopingorganisationen samt bjuda in till utbildningar mm. När landslagsläger är planerade ska sportchefen meddela RF datum och plats. I rollen ingår också att ha kontakt och kommunikation med WADA, WCF, RF, SOK, Parasport.

Stefan Lund, generalsekreterare SCF: stefan.lund@curling.se

I rollen innebär att publicera allt material på våra informationskanaler som är kopplat till antidoping som på något vis berör SCF:s medlemmar. I rollen ingår också att ha kontakt och kommunikation med WADA, WCF, RF, SOK, Parasport.

Sofie Sidén, förbundsläkare: sofie_siden@hotmail.com
Ingrid Mehdal, förbundsläkare: ingrid.meldahl@icloud.com

Förbundsläkarna är våra experter inom antidoping och ska ses som en resurs för våra aktiva spelare och ledare. Ska i första hand finnas som ett stöd och kunna svara på frågor som berör antidoping. Frågor kan komma från andra inom SCF:s antidopingorganisation eller direkt från aktiva, ledare eller klubbar. I rollen gäller att vara uppdaterad i ämnet och ta del av tex RF:s regelverk, riktlinjer och rekommendationer. Förbundsläkarna kan också vara en resurs att tillgå vid tex utbildningar i SCF:s regi.

Michael Marklund, styrelserepresentant SCF: michael.marklund@curling.se

Utses av styrelsen att i sitt uppdrag ha ansvar för att SCF har ett planerat och aktivt antidopingarbete och att vi lever upp till de krav RF ställer på oss som specialidrottsförbund i dessa frågor.

Uppdatering av antidopingprogrammet

Detta antidopingprogram färdigställdes den 23 februari 2016 och justerades den 1 november 2016. En genomgång och justeringar gjordes i februari 2019 samt januari 2021. Texterna är framtagna av SCF:s antidopingorganisation Revision av antidopingprogrammet skall utföras vartannat år. Ansvarig för antidopingprogrammet utses av SCF:s styrelse.

Publicerad: 2022-06-20

Wada app